ดอกไม้มีพิษ

ดอกไม้มีพิษ

คำเตือนห้ามปลูกเด็ดขาด! ดอกไม้มีพิษ ที่ร้ายแรงถึงตาย

ruay 55 “ความสวยงาม” ส่วนใหญ่ มักจะเป็นสิ่งดึงดูดเหยื่อให้มาติดกับดัก เช่นเดียวกับ ดอกไม้มีพิษ หลาย ๆ ชนิด… หากเราดูแค่ภายนอก แทบจะดูไม่ออก