ทำบุญ บริจาคอวัยวะ และ บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร

บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร

ใครว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ต้องเรียนจบสูง ไม่จริงค่ะ! เรียนไม่จบก็อาสาเป็น “อาจารย์ใหญ่” ได้! (หมายถึงบริจาคร่างกายนะคะ) อย่างที่รู้กันดีว่าทางการแพทย์ มีความจำเป็นต้องใช้ร่างกายมนุษย์ในการศึกษาวิจัย ปัจจุบันจึงมีการเปิดรับบริจาคร่างกาย และอวัยวะเป็นจำนวนมาก! ซึ่งเราทราบมั้ยว่า บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร ตาม ruay 55 ไปดูกันเลย! แอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วจ้าาาา

จุดประสงค์ของการบริจาคร่างกาย

ก่อนที่เราจะไปดูผลบุญที่ได้จากการบริจาคร่างกาย… ทราบไหมว่า การบริจาคร่างกาย (Body Donation) เป็นการอุทิศร่างกายของเราหลังจากเสียชีวิต ด้วยความสมัครใจ เพื่อให้นำไปใช้ในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ร่างกายของผู้บริจาค จึงถูกเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” นั่นเอง!

การบริจาคร่างกายนั้น ทำได้ตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ โดยผู้บริจาคสามารถไปดำเนินเรื่องได้ตามสถานพยาบาล หรือภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งการบริจาคร่างกายจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้…

 1. การบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษา : โดยนำไปใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์สาขาวิชาต่าง ๆ หรือนำไปจัดทำพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อไป
 2. การบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการฝึกผ่าตัด : ให้ไว้สำหรับแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้แพทย์เฉพาะทางได้ฝึกความชำนาญในการผ่าตัด
 3. การบริจาคเพื่อให้เก็บโครงกระดูกไว้ศึกษา : มีจุดประสงค์เพื่อเพียงเก็บโครงกระดูกไว้ใช้ในการศึกษาเท่านั้น

นอกจากการบริจาคร่างกายทั้ง 3 แบบแล้ว ก็ยังมีการบริจาคเฉพาะส่วน ที่เรียกว่า “การบริจาคอวัยวะ” ด้วย โดยจะแตกต่างกับการบริจาคร่างกายโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นการบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่าย สามารถบริจาค ได้แก่หัวใจ ตับ ไต ปอด ตับอ่อน กระดูก ฯลฯ

บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร
บริจาคร่างกาย ขอบคุณภาพจาก www.health.uct.ac.za

เงื่อนไขของการบริจาคร่างกาย

ข้อที่หนึ่ง ต้องกระโดดฉีกขาตีลังกาสามตลบได้ เอ้ย! ไม่ใช่แล้ว! รู้ไหมว่า การบริจาคร่างกายสามารถทำได้ทุกคน! ไม่มีการตรวจสุขภาพใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเงื่อนไขก็คือ ผู้ที่จะบริจาคจะต้องมีอายุ 17 ปี ขึ้นไป และถ้าอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินจากผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น!

ถึงแม้การบริจาคร่างกาย จะสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัย! แต่การบริจาคก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นกัน เพราะแพทย์ต้องการร่างกายที่สมบูรณ์มากที่สุดในการศึกษา อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของการบริจาคด้วย โดยหน่วยงานที่รับบริจาค สามารถปฏิเสธรับร่างกายได้ในกรณีเหล่านี้คือ…

 • ขณะเสียชีวิตอายุเกิน 80 ปี 
 • น้ำหนักต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
 • เสียชีวิตเกินกว่า 24 ชั่วโมงโดยไม่ได้ถูกเก็บรักษาร่างไว้ในห้องเย็นของโรงพยาบาล
 • เคยได้รับการผ่าตัด หรือมีร่องรอยความเสียหายที่บริเวณศีรษะ และสมองก่อนเสียชีวิต
 • เสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่บริเวณศีรษะและสมอง 
 • เสียชีวิตจากการติดเชื้อ รวมถึงโรคร้ายแรง เช่น เอดส์ (AIDS) ไวรัสลงตับ วัณโรค โรคไต โรคเบาหวาน หรืออุบัติเหตุ
 • มีความเกี่ยวข้องกับคดี หรือต้องมีการผ่าพิสูจน์หลักฐานบางอย่าง
 • ร่างของผู้บริจาคผ่านกระบวนการเก็บรักษาด้วยน้ำยาแล้ว
 • ร่างของผู้บริจาคมีสภาพไม่เหมาะสม เช่น ศพเน่าเปื่อย อวัยวะขาดหายไปไม่ครบสมบูรณ์

นอกจากเหตุผลข้างบนแล้ว ก็ยังมีอีกกรณีที่ศูนย์รับบริจาคจะไม่รับอีกด้วย นั่นก็คือ กรณีที่บริจาคเก็บศพของหน่วยงานรับบริจาคเต็ม จะปิดรับบริจาคชั่วคราว

บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร
บริจาคร่างกาย ขอบคุณภาพจาก www.heraldmalaysia.com

4 อานิสงส์แรง! ของการบริจาคร่างกาย และอวัยวะต่าง ๆ

มาถึงใจความสำคัญกันแล้ว บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร ใครรู้บ้าง! วันนี้ ruay 55 รวบรวมมาให้แล้ว ทั้งอานิสงส์ของการบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา และบริจาคเลือด ไปดูกันเลยว่าได้ผลบุญยังไงบ้าง!

บริจาคร่างกาย ทำให้ได้บุญมหาศาล

ผู้ใดที่ต้องการบริจาคร่างกาย พึงรู้ว่าเป็นการทำบุญที่เป็นบุญใหญ่อย่างมาก! เพราะการสละร่างกายของตัวเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น ถือเป็นการไม่ยึดติดกับทางโลก กับสังขารของตนเอง ซึ่งร่างกายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตายไปก็เอาไปไม่ได้ เช่นเดียวกับ ทรัพย์สมบัติ สิ่งของ วัตถุ ฯลฯ ในทางกลับกัน เรายังบริจาคเพื่อให้ร่างกายเราเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังด้วย เชื่อกันว่าการบริจาคร่างกาย เป็น “มหาบริจาค” หรือการบริจาคใหญ่ ซึ่งจะส่งผลบุญอย่างมากมหาศาลในภายภาคหน้า

บริจาคอวัยวะ สร้างกุศลได้ 8 เท่า

สำหรับใครที่ต้องการจะ บริจาคอวัยวะของตน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม ทราบไหมว่าได้บุญหลายต่อหลายเท่า! เพราะการบริจาคอวัยวะนั้น นอกจากจะเป็นเป็นการให้ชีวิตใหม่ ให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคม ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย อันเป็นตัวอย่างให้คนได้เห็นว่าการบริจาคอวัยวะสำคัญเพียงใด ซึ่งการบริจาคอวัยวะ หลังเราเสียชีวิตแล้ว อวัยวะของเราสามารถเอาไปช่วยได้มากถึง 8 ชีวิต ซึ่งอนิสงส์นี้ก็จะมากถึง 8 เท่าด้วยกัน!

บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร
บริจาคอวัยวะ ขอบคุณภาพจาก medcure.org

บริจาคดวงตา สร้างกุศลยิ่งใหญ่

การบริจาคดวงตา เป็นอีกหนึ่งการสร้างบุญยิ่งใหญ่เช่นกัน เพราะดวงตาถือเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็รักและหวงแหน การที่เราบริจาคดวงตาให้กับแพทย์ เพื่อที่จะได้นำไปรักษาผู้ป่วย สามารถสร้างประโยชน์ได้ถึง 2 เท่า นั่นก็คือ แพทย์สามารถนำกระจกตาของเรา ไปเปลี่ยนให้ผู้ป่วยอื่นได้ และเนื้อเยื่อตาขาวของเรา ยังสามารถนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย ที่มีโรคเกี่ยวกับตาขาวได้อีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นกุศลยิ่งใหญ่ ที่เราสามารถทำได้ในชาตินี้!

บริจาคเลือด ช่วยให้ร้ายกลายเป็นดี

สุดท้ายแล้ว การบริจาคเลือด นับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำบุญได้ ณ ตอนนี้เลย! โดยการให้เลือดของเรา เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนั้น นับเป็นกุศลบุญอย่างยิ่ง จะช่วยทำให้ตัดวิบากกรรม ทำให้บรรเทาเคราะห์กรรม จากเรื่องร้าย ๆ ให้กลายเป็นดีขึ้นได้ นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายของเรา ทำให้ได้ถ่ายเลือดออกไป เพื่อผลิตเลือดใหม่ และยังได้เป็นการตรวจสุขภาพเลือดของตัวเองอีกด้วย!

4 สถานที่ บริจาคร่างกาย และอวัยวะอื่น ๆ

เป็นยังไงบ้างคะ แม่จ๋า พ่อจ๋า! การบริจาค เป็นการให้ทานที่ได้ผลบุญมาก ไม่น้อยเลยใช่ไหม ใครที่สนใจบริจาค ruay 55 อยากให้เข้าไปศึกษารายละเอียดก่อน ที่จะตัดสินใจ เพราะการบริจาคนั้น นอกจากจะต้องได้รับการยินยอมจากครอบครัวแล้ว ก็ยังมีเงื่อนไขเฉพาะหลายประการด้วย เข้าไปศึกษาในเว็บไซต์เหล่านี้ได้เลย!

บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร
บุญจากการบริจาคร่างกาย ขอบคุณภาพจาก jabsom.hawaii.edu

สรุปส่งท้าย

จุดหมายของการทำบุญ ก็เพื่อไปนิพพาน…  แต่จุดหมายของการทำงาน คือเพื่อไปเลี้ยงเมีย นะค๊าบบบ หิ้วววว! ใครที่พึ่งรู้ว่า บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็ลองกลับไปคิดทบทวนดูนะ ว่ามีสิ่งใดที่เราบริจาคได้ตอนนี้บ้าง อาจเริ่มจากการบริจาคเลือดก่อนก็ได้ ช่วยตัดวิบากกรรม ทำให้ร้ายกลายเป็นดี และยังทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอีกด้วย! 

การบริจาคร่างกายอาจเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าเราคิดได้ เอาเข้าจริง ไม่มีสิ่งใดในโลกที่เราตายไปแล้วเอาไปได้หรอก… ข้าวของ เงินทองทั้งหลายก็เช่นกัน ถ้าเราสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้ ก็จะเป็นบุญยิ่งใหญ่กับตัวเรา! ไปดูวิธีการทำบุญบริจาค ให้ได้บุญใหญ่กันเลยที่ ruay 365! เรารวบรวมเคล็ดลับมาช่วยสร้างกุศลให้คุณแล้ว! นอกจากได้บุญแล้วยังได้รวยอีกด้วย!

บทความ ruay ช่วยเสริมเคล็ดการเงิน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email