ฤกษ์ดี 2565 รวมฤกษ์แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ และวันธงชัยตลอดปี!

ฤกษ์ดี 2565

ก่อนจะขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ หรือแต่งงาน ควรดู ฤกษ์ดี 2565 ทุกครั้ง เพื่อที่ว่าทำอะไรจะได้ราบรื่นไร้อุปสรรค และมีแต่ความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิต เพราะเรื่องฤกษ์นั้นเป็นการดูความเหมาะสมของวันเวลา และสภาพอากาศ ก่อนการวางแผนจัดงานมงคลต่าง ๆ ดังนั้นปีใหม่นี้ ruay จึงรวบรวม ฤกษ์ดี 2565 มาให้แล้ว!

คนมีความสุข

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2565

 • วันธงชัยเดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 2, 9, 16, 23, 30
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 2, 9, 12, 15, 21, 25, 27, 31
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 6, 9, 11, 21, 27, 30
 • ฤกษ์บวชเดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 1, 9, 10, 19
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 13, 16, 21, 23, 27, 30
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 8

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • วันธงชัยเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 6, 13, 24, 27
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 8, 11, 4, 20, 24, 26
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 6, 8, 14, 18, 20, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 16
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 1, 3, 10, 11, 15, 18, 27, 28
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 15

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 6, 13, 20, 27
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 2, 9, 12, 15, 21, 25, 27, 31
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 4, 11, 14, 21, 27, 31
 • ฤกษ์บวชเดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 5, 23, 24
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 13, 14, 17, 31
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 25

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2565

 • วันธงชัยเดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 3, 10, 17, 24
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 8, 11, 14, 20, 24, 26, 30
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 3, 4, 8, 15, 17, 24
 • ฤกษ์บวชเดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 20, 28, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 1, 4, 24
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 22

ฤกษ์ดี เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 4, 11, 18, 25
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 7, 10, 13, 19, 23, 25, 29
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 8, 11, 15, 21, 25, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 8, 26 
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 13, 17, 24, 28
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 4

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน 2565

 • วันธงชัยเดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 1, 8, 15, 22, 29
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 6, 9, 12, 18, 22, 24, 28 
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 4, 11, 13, 17
 • ฤกษ์บวชเดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 4, 5, 23
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 1, 10, 16, 24, 28, 29
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 22
คู่รักแต่งงาน

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 6, 13, 20, 27
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 5, 8, 11, 17, 21, 23, 27
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 4, 8, 10, 15, 17, 22
 • ฤกษ์บวชเดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 2, 20, 29, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 2, 8, 13, 16, 24, 25, 27, 29, 30
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 29

ฤกษ์ดี เดือนสิงหาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 3, 10, 17, 24, 31
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 4, 7, 10, 16, 20, 22, 26
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 1, 6, 13, 20, 24, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 16, 25
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 15, 23
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 19

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2565

 • วันธงชัยเดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 7, 14, 21, 28
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 2, 5, 8, 14, 18, 20, 24
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 3, 9, 14, 16, 24, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 4, 21, 22
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 6, 7, 10, 14, 19, 21, 24
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 4

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 5, 12, 19, 26
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 2, 5, 8, 14, 18, 20, 24, 31
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 3, 9, 19, 23, 20
 • ฤกษ์บวชเดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 1, 10, 28, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 4, 5, 15, 16, 26, 31
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 26

ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันธงชัยเดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 2, 9, 16, 23, 30
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 3, 6, 12, 18, 22, 30
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 5, 12, 14, 18, 20, 27
 • ฤกษ์บวชเดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 6
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 9, 18, 21
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 15

ฤกษ์ดี เดือนธันวาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 7, 14, 21, 28
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 3, 6, 12, 16, 18, 22, 29
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 5, 10, 12, 17, 26, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 22
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 5, 6, 9, 21
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 25
คนอุ้มเด็ก
ฤกษ์ แปลว่าอะไร?

คำว่า “ฤกษ์” อันที่จริงแปลว่า “การมองดู” หรือการเฝ้าดูช่วงเวลาและวันที่เหมาะสมก่อนการทำพิธีกรรมต่าง ๆ นั่นเอง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 

ทำไมคนไทยถึงเชื่อเรื่องฤกษ์?

การดูฤกษ์งามยามดีนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยคนโบราณนั้นจะทำอะไรต้องขึ้นอยู่กับการดูฤกษ์เสมอ เพราะฤกษ์นั้นเกี่ยวข้องกับเวลาและสภาพอากาศ และคนโบราณไม่มีพยากรณ์อากาศเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นการเชื่อเรื่องฤกษ์จึงสำคัญนั่นเอง

สีมงคลปี 2565 มีสีอะไรบ้าง?

ในปีนี้สีมงคลนั้นได้มีการอัปเดตและเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าไปดู สีรองเท้าตามวันเกิด 2565 หรือ สีเล็บเสริมดวง 2565 ได้ นอกจากนั้นก็ยังมีสีอื่น ๆ ด้วย เช่น สีเสื้อมงคล สีรองเท้าตามวันเกิด เป็นต้น

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก freepik

สรุป

การดูฤกษ์งามยามดีจะช่วยทำให้ทำอะไรก็สำเร็จลุล่วง หากจะย้ายบ้าน เปลี่ยนรถใหม่ หรือวางแผนแต่งงานไม่ควรพลาดเด็ดขาด โดยเฉพาะ ฤกษ์ดี 2565 นั้นมีวันมงคลมากมายที่เราสามารถวางแผนจัดงานได้ ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์บวช ฤกษ์คลอดลูก หรือฤกษ์อะไรก็ตาม ชาว Ruay55 สามารถจัดงานในวันธงชัยได้

เนื่องจาก “วันธงชัย” นั้นเป็นวันที่จัดว่าเป็นฤกษ์ดีที่สุด สามารถประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ จะทำให้ราบรื่นและผ่านพ้นไปด้วยดีนั่นเอง ใครอยากจะไปหยิบหวยในวันธงชัยก็ได้เช่นกันนะ สามารถเข้าไปแทงหวยที่เว็บ Tode หรือ Lottovip ได้เลย 2 เว็บนี้จ่ายแพงถึงบาทละ 1,200 บอกได้เลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้ม แทงได้ไม่มีขั้นต่ำด้วย!

บทความแนะนำ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email