มัดรวม 5 บทสวดพระศิวะ ที่ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย ให้ชีวิตประสบความสำเร็จ!

บทสวดพระศิวะ

ใครอยากสุขสมหวัง สำเร็จในทุกสิ่งตามที่ปรารถนา ต้องบูชา พระศิวะ! ทราบไหมว่า ท่านเป็นหนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลก ผู้มีอำนาจทำลายล้างทุกสรรพสิ่ง แม้แต่อสูรชั่วร้ายทั้งหลายก็ต้องหวาดกลัวพระองค์ แล้วมีหรือ อุปสรรคใด ๆ จะไม่ถูกกำราบลงได้! ตาม ruay 55 มาดู บทสวดพระศิวะ สุดเข้มขลังและแสนไพเราะ ที่เรารวบรวมมาให้กันเลย!

ทำความรู้จักพระศิวะ

ใครที่ไม่รู้จักพระศิวะ ถามหน่อยคุณเกิดอเมริกา หรืออเมซอนคะ (หยอก ๆ) ทราบไหมว่า “พระศิวะ” หรือ “พระอิศวร” ท่านเป็นหนึ่งในสามเทพผู้ยิ่งใหญ่ “ตรีมูรติ” และยังเป็นพระบิดาของพระพิฆเนศอีกด้วย 

พระศิวะ เป็นผู้ที่มี “อำนาจทำลายทุกสรรพสิ่ง” หยั่งรู้ถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน อยู่เหนือเหล่าอสูรชั่วร้าย โยคี เทพเทวา และภูติทุกตน นับว่าพระองค์คือเทพแห่งการถือพรต และเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมของไศวะนิกาย และยังเป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาลอีกด้วย

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะ ขอบคุณภาพจาก www.tnews.co.th

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะ

ว่ากันว่า พระศิวะ จะช่วยคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติดี ผู้ที่อุทิศตนเพื่อสังคม ผู้ที่หมั่นทำบุญทำทาน และผู้ที่ปฏิบัติโยคะเพื่อความหลุดพ้น ท่านทรงพอพระทัยผู้บำเพ็ญตบะ ด้วยความพากเพียรอย่างมาก ต้องหมั่นถือศีล ไม่ผิดอบายมุขและท่านจะช่วยดลบันดาลให้สมหวังได้ทั้งปวง ในทางกลับกันถ้าเราทำไม่ดี ผิดศีล ท่านก็จะย้อนกลับมาทำลายผู้นั้นทันที ระวังเด้อค่าา

บูชาพระศิวะ จะได้สิ่งใดตอบแทน

พระศิวะ มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมเหล่าภูติ ให้กระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้บูชาพระองค์อย่างเคร่งครัด การบูชาและตั้งจิตอธิษฐานถึงพระศิวะ จะช่วยให้เราได้รับพร 5 ประการ ได้แก่… 

 • ช่วยให้หลุดพ้นจากกิเลส อบายมุข และสิ่งมัวเมาทั้งปวง
 • ช่วยให้ได้รับสติปัญญาในการดำรงชีวิต 
 • ช่วยให้ได้รับอำนาจเหนือศัตรู
 • ช่วยให้ประสบความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ
 • ช่วยให้หยั่งรู้ในพลังลึกลับ 
เคล็ดลับ การบูชาพระศิวะ ขอบคุณภาพจาก www.silpa-mag.com

เคล็ดลับ การบูชาพระศิวะ ที่ถูกต้อง

การบูชาและขอพรพระศิวะ สำคัญที่สุด คือ “เครื่องเซ่นไหว้” ถ้าไปไหว้ท่านที่ศาลเจ้า หรือเทวาลัยที่นั่นมักจะมีเครื่องถวายจัดให้เป็นชุด ๆ แล้ว โดยจะมีของครบด้วยกันทั้งหมด 5 อย่าง ดังต่อไปนี้…

 1. เครื่องหอม – กำยานกลิ่นดอกบัว, กลิ่นไม้จันทน์, กลิ่นสมุนไพร ฯลฯ
 2. ดอกไม้ – ใช้ชนิดใดก็ได้ เช่น ดอกดาวเรือง, ดอกบัว, ดอกกุหลาบ หรือ ดอกไม้ป่าชนิดต่าง ๆ
 3. ธัญพืช หรือ เครื่องเทศ – งา, ลูกเดือย, ข้าวตอก, ใบมะตูม, หญ้าคา, เผือก, มัน, ถั่วฝัก, เมล็ดถั่ว, เมล็ดข้าว, เมล็ดบัว, พริกไทย (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 4. ขนมหวาน – ควรเลือกที่มีกลิ่นหอม และดูน่าทาน
 5. น้ำดื่มสะอาด หรือ นมสด – ควรเป็นนมจืดที่ไม่มีรสชาติใด ๆ ปน
 6. ผลไม้ – ควรใช้ผลไม้หอม ผมไม้รสจัด และไม่ควรปลอกเปลือก นอกจากมะพร้าว ต้องปลอกและเทน้ำออกมาใส่แก้ว

การเลือกใช้ธูป ไหว้พระศิวะ

ในการบูชาพระศิวะ จะสามารถใช้ธูปได้ทั้งหมด 3 ลักษณะ ตามความประสงค์ของเรา ดังนี้…

 • ใช้ธูป 9 ดอก สำหรับการสักการะบูชาเทพ 
 • ธูป 39 ดอก สำหรับบนบานศาลกล่าวกับพระศิวะ
 • ธูป 16 ดอก สำหรับการบวงสรวงก็ให้จุดธูป
วิธีไหว้ ด้วยบทสวดพระศิวะ ขอบคุณภาพจาก mgronline.com

วิธีสมปรารถนาด้วย บทสวดพระศิวะ

การไปสักการะพระศิวะ ตามเทวาลัย โดยทั่วไปสามารถท่อง บทสวดพระศิวะ สั้น ๆ ดังนี้…

“โอม นะมะ ศิวายะ” (3 จบ) 

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม
สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท
ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ

เมื่อสวดคาถาบูชาพระศิวะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ปรารถนาได้เลย โดยคำขอ ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ซึ่งควรเป็นเรื่องที่ดี ไม่ผิดศีลธรรม 

เคล็ดลับสำหรับคำขอเป็นจริง ก็คือ ผู้ที่มาพรกับพระศิวะจะต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม จึงจะทำให้อำนาจของพระศิวะ ช่วยบันดาลให้พรเราสุขสมหวังดังใจได้ทุกอย่าง ดังนั้นชาว ruay 55 ต้องดำรงตนเป็นคนดีเท่านั้น!

บทสรรเสริญพระศิวะ ขอบคุณภาพจาก th.eferrit.com/

วิธีสุขสมหวังด้วย บทสรรเสริญพระศิวะ

หลังจากที่รู้วิธีท่อง บทสวดพระศิวะ ไปแล้ว เราก็มาดูวิธีท่องบทสรรเสริญยาว เพื่อบูชาพระศิวะกันเลย สามารถท่องได้ทุกวันยิ่งดีกับเอง โดยสวดได้ดังนี้…

โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ

นาเคนทะระ หารายะ ตะริโลจะนายะ
ภัสมางคะ ราคายะ มะเหศะวะรายะ
นิตยายะ ศุทะธายะ ทิคัมพะรายะ
ตัสไม นะการายะ นะมะศิวายะ

มันทากินี สะลิละ จันทะนะ จะระจิตายะ
นันทิศะวะระ ประมาถะ มะเหศะวะรายะ
มันทาระปุษปะ พะหุปุษปะ สุปูชิตายะ
ตัสไม มะการายะ นะมะศิวายะ

ศิวายะ เคารีวัทนาพะชะวะ รินทะ
สูระยายะ ทักษะ ธะวะระ นาศะกายะ
ศรีนีละกัณทายะ วะรึษะ ธะวะชายะ
ตัสไม ศิการายะ นะมะศิวายะ

วะสิษฐะ กุมโภทะภะวะ เคาตะมารยะ
มุนีนะทะระ เทวาระจิตะ เศขะรายะ
จันทราระกะ ไวศะวานะระ โลจะนายะ
ตัสไม วาการายะ นะมะศิวายะ

ยักษะ สะวะรูปายะ ชะตาธะรายะ
ปินากะ หัสตะตายะ สะนาตะนายะ
ทิวะยายะ เทวายะ ทิคัมพะรายะ
ตัสไม ยะการายะ นะมะศิวายะ

โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ (5 จบ)

(ขอพรตามประสงค์ จากนั้นกล่าวคำว่า โอม ศานติ ศานติ ศานติ เพื่อขอความสงบสุขแก่สรรพชีวิต)

5 บทสวดพระศิวะ ที่ควรเปิดฟังทุกวัน เพื่อเป็นมงคล

บทสวดบูชาองค์พระศิวะศิวลึงค์น้ำล้นเงินล้าน

บทสวดพระศิวะ ขอบคุณภาพจาก www.youtube.com

บทสวดข้างต้นนี้ เป็นบทสวดแรก ที่อยากแนะนำทุกคน ให้เปิดฟังที่บ้านอย่างน้อยวันละ 1 จบ หรือฟังหลาย ๆ เที่ยวก็ได้ เป็นบทบูชา “องค์พระศิวะศิวลึงค์น้ำล้นเงินล้าน” จะช่วยให้เรามีสติสมาธิ และช่วยให้สุขสมหวังดังใจหมาย

บทสวดพระศิวะมหาเทพ

บทสวดพระศิวะ ขอบคุณภาพจาก www.youtube.com

บทที่สอง ที่ ruay 55 นำมาฝาก ก็คือ “บทสวดพระศิวะมหาเทพ” เป็นอีกบทที่แนะนำมาก โดดเด่นที่เสียงดนตรีไพเราะ ฟังแล้วเพลิดเพลิน เกิดจิตศรัทธา และดลบันดาลให้เกิดความสำเร็จดังที่มุ่งหวัง

บทบูชาสรรเสริญพระศิวะ

บทสวดพระศิวะ ขอบคุณภาพจาก www.youtube.com

สำหรับบทสวดข้างบนนี้ เป็นบท “บูชาสรรเสริญพระศิวะ” ที่มีทำนองเพลงไพเราะสวยงาม และความช้า ๆ เนิบ ๆ กว่าสองบทแรก จะช่วยให้สามารถฟังเนื้อหา ฟังคำสวดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลองไปฟังกันดูนะ!

บทสวดบูชาพระศิวะ 108 จบ

บทสวดพระศิวะ ขอบคุณภาพจาก www.youtube.com

ใครที่ยังไม่เคยฟังบทนี้ คลิกไปฟังกันเลย “บทสวดบูชาพระศิวะ 108 จบ” เป็นบทที่มีทำนอง ฟังดูเข้มขลังมากที่สุด เนื่องจากไม่ได้เน้นความสนุกฟังเพลิน แต่จะช่วยสร้างสมาธิและความศรัทธาให้เข้มแข็งได้

บทพระมหาภูเตศวรศิวะเทพ

บทสวดพระศิวะ ขอบคุณภาพจาก www.youtube.com

บทสวดพระศิวะบทสุดท้ายที่ ruay 55 แนะนำก็คือ “บทพระมหาภูเตศวรศิวะเทพ” บทนี้เป็นบทที่ไพเราะมากที่สุด ด้วยทำนองครึกครื้น และมีความขลังในเวลาเดียวกัน ทำให้ฟังแล้วเกิดจิตศรัทธา เกิดแรงอธิษฐานให้สำเร็จทุกสิ่งดังหวังได้

สรุปส่งท้าย

ใครที่ยังไม่เคยฟัง บทสวดพระศิวะ ลองไปฟังกันดูด้วยเด้อ แอดมินอุตส่าห์รวบรวมมาให้แล้ว มีแต่บทสวดดี ๆ ทั้งนั้นเลย! อย่าลืมกลับไปลองบูชาพระศิวะให้ถูกวิธีกันด้วยนะ หลัก ๆ เลยก็คือ “ของไหว้ห้ามขาด” ต้องหามาให้ครบ และอย่างที่สองก็คือ “ต้องถือศีล ลดละอบายมุข” จึงจะขอพรพระศิวะสมหวังดังใจหมาย ใครที่อยากรู้วิธีบูชาเทพองค์อื่น ๆ สามารถอ่านบทความ ruay ข้างล่างนี้ได้เลยนะ เราเอามาปักหมุดไว้ให้แล้วจ้าาา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email