พิกัดไหว้ 5 เจ้าแม่กวนอิม บูชาเจ้าแม่กวนอิมอย่างไร ให้ได้โชคลาภ สุขสมหวัง!

เจ้าแม่กวนอิม

เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันสตรีสากลของโลก (International Women’s Day) ดังนั้นวันนี้ทาง ruay 55 จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ “เจ้าแม่กวนอิม” เทพสตรีผู้ยิ่งใหญ่ในความเชื่อของชาวพุทธ ตามไปดูกันเลยว่าพระแม่กวนอิมมีประวัติเป็นมาอย่างไร ทราบมั้ยว่าพระองค์เป็นเทพีผู้ที่มีความแกร่งกล้า เสียสละ และเกิดมาเพื่อช่วยโปรดสรรพสัตว์ทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์อีกด้วย ไปสืบที่มาของท่านและไปดู 5 พิกัดไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันเลย!

เจ้าแม่กวนอิม คือใคร??

เจ้าแม่กวนอิม คือใคร??

สำหรับคนที่ไม่รู้จัก “เจ้าแม่กวนอิม” ทราบมั้ยว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์รูปหนึ่งตามคติมหายาน โดยเชื่อว่าเป็นเทพองค์เดียวกับเทพของอินเดียที่ชื่อว่า “พระอวโลกิเตศวร” ผสมผสานกับ “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ที่เป็นเทพพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวจีน จนเมื่อวัฒนธรรมของอินเดียได้เผยแพร่ไปในเอเชีย ทั้งจีน ญี่ปุ่น ธิเบต ฯลฯ ทำให้กลายเป็นพระโพธิสัตว์ในร่างสตรีอย่างที่เราเห็น

ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิม เชื่อว่ากันว่าท่านสามารถดลบันดาลความสุขสมหวังให้ได้ดังใจทุกประการ สามารถมอบความร่มเย็นเป็นสุขให้คนในบ้านและครอบครัว ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และยังมอบโชคลาภทรัพย์สินให้กับผู้ที่ศรัทธาอีกด้วย แม้แต่ผู้ที่อยากมีบุตรก็สามารถมาขอท่านได้เช่นกัน พระองค์เป็นพระผู้เมตตาโดยแท้จริง

กำเนิด “เจ้าแม่กวนอิม” เทพบุรุษในร่างสตรี

กำเนิด “เจ้าแม่กวนอิม” เทพบุรุษในร่างสตรี

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ตามความเชื่อดั้งเดิมของอินเดีย “พระแม่กวนอิม” ก็คือ “พระอวโลกิเตศวร” โดยในตำราโบราณได้อธิบายว่าพระองค์เป็นเทพที่สามารถแบ่งภาคเพื่อไปโปรดสัตว์ในที่ต่าง ๆ ได้ทั้งในร่างของชายและหญิง จึงเชื่อกันว่าพระองค์เป็นผู้ที่แบ่งภาคไปเป็นเจ้าแม่กวนอิม อันเป็นตัวแทนเทพที่แสดงออกถึงความเมตตาและความอ่อนโยน 

เหตุที่พระอวโลกิเตศวรแบ่งภาคเป็นเจ้าแม่กวนอิมนั้น เพราะลักษณะของ “สตรี” คือสัญญะที่บ่งบอกถึง “ความอ่อนโยน ความเมตตา” เมื่อชาวจีนรับความเชื่อมาจึงมีการหลอมรวมผสมผสานกลายเป็นเทพสตรี ดังนั้นแท้จริงแล้วภาคแรกของพระองค์เป็นบุรุษเทพอันยิ่งใหญ่ แต่งองค์ดูน่าเกรงขามและเป็นเลื่อมใสของชาวอินเดีย จึงจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่กวนอิมนั้นถือเป็นเทพสตรีที่มีบทบาทสำคัญมากของโลก

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม ของจีน

ชาวจีนเชื่อว่า พระแม่กวนอิม เดิมเป็นเทพธิดาที่อยู่บนสวงสวรรค์ แต่ท่านต้องการจะช่วยปลดทุกข์ให้กับมนุษย์และเหล่าสรรพสัตว์ ท่านจึงได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้าย โดยมาเกิดเป็น “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ลูกสาวของกษัตริย์แห่งอาณาจักรซิงหลิงที่ชื่อว่า “พระเจ้าเมี่ยวจวง” โดยเป็นพระราชธิดาองค์เล็กสุดและมีพี่สาว 2 พระองค์

เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านมีความมุ่งมั่นที่อยากจะบำเพ็ญภาวนาตั้งแต่ยังเยาว์วัย ท่านตั้งใจจะออกบวชในวันที่ 19 เดือน 9 แต่พ่อของพระองค์ไม่เห็นด้วย ท่านอยากให้ลูกสาวแต่งงานมีบุตร จึงได้สั่งสอนลูกสาวด้วยการส่งไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว เพื่อให้ทำงานหนัก แต่ทั้งนี้เจ้าหญิงก็ไม่หวั่นยังคงสู้งานไหว พระเจ้าเมี่ยวจวงจึงใช้ไม้แข็งด้วยการเผาวัดทิ้ง และให้นำองค์หญิงกลับมาประหารชีวิต แต่ก็มีเทวดาลงมาคุ้มครองท่านจึงรอดมาได้

ตำนานเจ้าแม่กวนอิมของจีน

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้พ่อก็ยังไม่ยอม ยังคงสั่งประหารองค์หญิงด้วยการแขวนคอ แต่ก็ปรากฏว่ามีเสือตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาคาบองค์หญิงไป แต่กลับกลายเป็นว่าเป็น “เทพไท่ไป๋” ที่เข้ามาช่วยไว้และได้บอกวิธีการออกบวชกับพระองค์ จนท้ายที่สุดเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านก็สำเร็จธรรมในวันที่ 19 เดือน 6 ส่วนพ่อของพระองค์ก็ถูกผลกรรมลงโทษให้เป็นโรคร้ายแรง จนองค์หญิงได้กลับมาช่วยมอบดวงตาและแขนสองข้างให้พระองค์ 

ภายหลังเราจึงจะเห็นได้ว่า องค์หญิงเมี่ยวซ่าน หรือ เจ้าแม่กวนอิม ได้รับประทานแขนและดวงตากลับคืนมา โดยได้แสดงอภินิหารเป็น “กวนอิมปางพันมือ” นั่นเอง อีกทั้งยังได้กลายเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งเป็นเทพทั้งฝ่ายเต๋าและของฝ่ายพุทธพร้อมกันด้วย

วิธีไหว้เจ้าแม่กวนอิม & ของไหว้เจ้าแม่กวนอิม

เมื่อทราบประวัติเจ้าแม่กวนอิมกันไปมากพอสมควรแล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการไหว้บูชา พระโพธิสัตว์กวนอิม กันข้างล่างนี้เลย สามารถทำได้ถูกต้องให้ได้โชคลาภดังนี้…

 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม (ที่ศาลเจ้า) – สามารถทำได้โดยการเตรียม ของไหว้เจ้าแม่กวนอิม ได้แก่ ธูป 9 ดอก ดอกไม้สีขาวหรือชมพู และน้ำเปล่า สามารถไหว้ขอพรสิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น ขอพรปลดหนี้ ขอพรความรัก หรือ ไหว้ขอลูก ก็ได้เช่นกัน
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม (ที่บ้าน) – หากไหว้บูชาที่บ้านต้องเตรียม ของไหว้เจ้าแม่กวนอิม ได้แก่ ธูป 9 ดอก, น้ำชา 5 ถ้วย, น้ำเปล่า 5 แก้ว, ดอกไม้ชมพู 5 ดอก และผลไม้ (ยกเว้นละมุด พุทรา) หลังจากนั้นก็สามารถขอพรได้ตามปกติ
 • คาถา บทสวดเจ้าแม่กวนอิม – “โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง” บทสวดนี้สามารถท่องได้ทุกวัน ทุกเวลา จะช่วยทำให้เกิดสิริมงคลกับชีวิตมากขึ้น
วิธีไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่ไหน??

กล่าวกันว่า พระแม่กวนอิม อวตารถึง 84 ภาค เช่น เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร ปางประทานพร ปางอุ้มบาตร ปางประทานบุตร ปางเหยียบมังกร ฯลฯ โดยในประเทศไทยนั้นมีความเชื่อเรื่องเจ้าแม่กวนอิมมาอย่างยาวนานและมี สถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อยู่หลายแห่งในกรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้…

 • วิหารเจ้าแม่กวนอิม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
 • ศาลแม่กวนอิม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วิหารเจ้าแม่กวนอิม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • ศาลเจ้ากวนอิมเนี้ย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

นอกจาก 5 สถานที่นี้แล้วก็ยังมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ในทุกจังหวัดทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ โดยเราจะขอรวบรวม 5 วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาให้ข้างล่างดังต่อไปนี้…

5 เจ้าแม่กวนอิม ไหว้ขอโชคลาภ ไหว้ขอลูก สำเร็จดังหวัง!

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร

สำหรับสถานที่ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม แห่งแรกจะพาไปที่เยาราช ณ “ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า” แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ไหว้ขอโชคขอลาภยอดนิยม ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนิยมเดินทางมาไหว้ทุกช่วงเทศกาลกินเจและตรุษจีน ซึ่งสามารถมาร่วมทำบุญให้ผู้ป่วยยากไร้ได้อีกด้วย โดยมูลนิธิเทียนฟ้า นั้นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2445 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร

นอกจากเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยแล้ว จุดเด่นที่สำคัญก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร ที่ถูกอัญเชิญมาจากจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2501ว่ากันว่ารูปพระแม่กวนอิมดังกล่าวถูกแกะสลักขึ้นจากไม้จันทร์เนื้อหอม ซึ่งมีอายุนานกว่า 800-900 ปีแล้ว ใครที่เจ็บป่วยสามารถเดินทางไปขอพรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ เชื่อว่าปางประทานพรสามารถดลบันดาลให้เราสุขสำเร็จดังหวังทุกประการ

 • สถานที่ตั้ง : ถนนเยาวราช แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • เวลาทำการ : เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้า : 24 45 25 01 800 900 445 501

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ปาง 18 มือ

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ปาง 18 มือ

“เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ปาง 18 มือ” องค์ที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ที่วัดแหลม บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดแหลมอยู่ห่างจากวัดพระใหญ่ 1 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2423 ภายในวัดจะพบ “พระสังกัจจายน์” องค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางน้ำ สามารถแวะไปไหว้เพื่อขอความสุข ความสมบูรณ์ให้กับชีวิตได้ ที่นี่จัดเป็นวัดที่สวยที่สุดในสมุยเลยทีเดียว

ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ปาง 18 มือ

เมื่อเดินเข้าไปอีกนิดจะเจอกับ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ปาง 18 มือ ที่มีความสูงประมาณ 20 เมตร ตั้งอยู่กลางทะเลสาปอย่างอลังการ เป็นองค์พระแม่กวนอิมสีขาวผ่ององค์ใหญ่ เดินข้ามสะพานปูนเข้าไปกราบไหว้กันได้ เจ้าแม่กวนอิมพันกร พันเนตร จะช่วยปกปักรักษาให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน โชคลาภ

 • สถานที่ตั้ง : บ้านปลายแหลม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 06.00 – 18.00 น.
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมพันมือ : 18 20 24 23 423 

เจ้าแม่กวนอิม ปางประทานบุตร

เจ้าแม่กวนอิม ปางประทานบุตร

ใครที่อยาก ไหว้ขอลูก ขอพรเรื่องลูก ต้องไปไหว้ “เจ้าแม่กวนอิมปางอุ้มบุตร” ที่วัดเล่งเน่ยยี่ ที่วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดยอดนิยมที่คนจะเดินทางไปกราบไหว้เพื่อแก้ชงกันทุกปี โดยวัดมังกรกมลาวาสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2414 เป็นสถานที่ประดิษฐานของ ไท้ส่วยเอี๊ยะ ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ ปู๊กุ่ยหุกโจ้ว และยังมีพระแม่กวนอิม กวนอิมผ่อสัก อีกด้วย

ศาลเจ้าแม่กวนอิม ปางประทานบุตร

สำหรับรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมของที่วัดแห่งนี้ มีความโดดเด่นตรงที่เป็นปาง เจ้าแม่กวนอิมประทานบุตร หรือที่เรียกว่า “อาผั้ว” โดยส่วนใหญ่ลืมกันว่าใครมาไหว้ก็สมหวังได้ลูกกลับไปกันมากมาย ดังนั้นจึงกลายเป็นอีกหนึ่งวัดดังที่คนนิยมมาไหว้เพื่อขอลูกกัน เพื่อนหรือภรรยาใครมีบุตรยากมาไหว้ที่ได้เลย

 • สถานที่ตั้ง : 423 ถ.เจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯ
 • เวลาทำการ : ทุกวัน 06:00 – 17:00 น.
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร : 24 14 414 423

เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์

เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์

ใครมีโอกาสเดินทางไปนครปฐมต้องแวะไหว้ “เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์” ที่วัดเล็ก ๆ แห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ภายในวิหารด้านในมีพระพุทธรูปที่สำคัญก็คือ หลวงพ่อตะโกสี และมีพระนอนทำด้วยหินทรายแดงอายุราว ๆ 368 ปีอยู่ด้วย สามารถเดินชมและไหว้ขอพรกันได้ทั่วทิศเลย

เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์

จุดเด่นที่สำคัญของวัดก็คือองค์ เจ้าแม่กวนอิมปางมหากรุณาธารณี หรือ ปางพันมือ ที่มีขนาดหน้าตัก 68 นิ้ว สูง 3.70 เมตร มี 88 พระกร 2 พระกรแรกอยู่ในท่าสมาธิ มีความสวยงามอลังการมาก สามารถเดินทางไป ไหว้ขอโชค ไหว้ขอพรปลดหนี้ หรือไปไหว้ขอพรความรักกันได้เลย ท่านจะช่วยให้สุขสมหวังในทุกสิ่ง 

 • สถานที่ตั้ง : 132 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม 73120
 • เวลาทำการ : ทุกวัน 09.00-18.00 น.
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมวัดศรีมหาโพธิ์ : 88 68 70 370 368 132

เจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4

เจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4

สถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม แห่งสุดท้ายก็คือ “ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย 4” เป็นพระตำหนักเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2526 โดยสร้างในรูปแบบพระตำหนักจีนที่มีหลังคายอดสูงเหมือนหอคอย ภายในเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ และมีรูปปั้นเทพเจ้าหินแกะสลักต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้ากวนอู หรือ 18 พระอรหันต์ของจีน

ศาลเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4

สิ่งที่ไม่ควรพลาด ก็คือ ภายในวิหารมีรูปปั้นแกะสลัก “เจ้าแม่กวนอิมพันกร พันเนตร” ประทับอยู่ โดยมีความสูงกว่า 8.30 เมตร มีพระพักตร์ 20 หน้า ประดิษฐานรายรอบ 4 ทิศของพระมหาเจดีย์ ซึ่งกล่าวกันว่าองค์ เจ้าแม่กวน อิมพันมือ เป็นไม้จันทร์หอมจากจีนปิดด้วยทองคำแท้เลยทีเดียว ใครที่อยากไปชมความสวยงามอลังสามารถไปไหว้ ขอโชคขอลาภพระองค์ได้เลย เชื่อว่าจะทำให้สมหวังทุกสิ่งดังใจ!

 • สถานที่ตั้ง : 4/37 โชคชัย 4 ซอย 39 ถ. โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 • เวลาทำการ : ทุกวัน 7:00 – 19:00 น.
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4 : 25 26 20 526 830

สรุปส่งท้าย

เมื่อทราบกันแล้วว่า “เจ้าแม่กวนอิม” เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่สามารถดลบันดาลความร่มเย็น และความสุขสมให้กับเราได้ ก็เดินไปกราบไหว้พระแม่กวนอิมในวันสตรีสากลกันเลย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและชื่นชมความเก่งและแข็งแกร่งของผู้หญิงทุกคน กว่าพวกเธอจะต่อสู้เพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ข่มเหงได้นั้นก็ผ่านอะไรกันมามากมายในอดีต ตอนนี้ก็เป็นวันที่เรารำลึกถึงเหตุการณ์ร้าย ๆ ก่อนที่จะปล่อยผ่านไปเพื่อสู่อนาคตที่ดีต่อไป สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนำวิธีไหว้พระแม่กวนอิมไปลองปรับใช้กันดูด้วยนะ ยิ่งศรัทธา ยิ่งทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา สาธุ!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email